Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».

Καλώς
ήρθατε
στo
K.A.λ.Ο.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ &

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

section1-img

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».

Τι είναι η
αλληλέγγυα οικονομία

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν είναι ένα πανεπιστημιακό μάθημα ούτε ένα εργαστηριακό πείραμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίον άνθρωποι, που ίσως άλλοτε ήταν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, καταφέρνουν να διεκδικήσουν τη θέση τους στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Είναι ο τρόπος με τον οποίον άτομα που δε διαθέτουν τους πόρους να επιχειρήσουν ατομικά, μπορούν να συνεταιριστούν και εργαστούν σε περιβάλλον ασφάλειας και αλληλεγγύης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Supporting steps towards social solidarity enterprises – Έρευνα Δράσης

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας μετά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας τους και στο πλαίσιο της έρευνας δράσης την οποία ακολουθεί ως συνολικό τρόπο λειτουργίας ανατροφοδότησης και βελτίωσης των [...]

Συνέντευξη στο θεματικό εργαστήρι για την αναπηρία

Με χαρά υποδεχτήκαμε το δημοσιογράφο Λοΐζο Ασβεστά από την εφημερίδα Θεσσαλία, στο θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Άτομα με Αναπηρία» που πραγματοποιήσαμε τη [...]

«Καλές πρακτικές Κ.Αλ.Ο. στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και Χειροτεχνίας».

ο Σάββατο 5 Οκτωβρίου, στις 09:30 π.μ., το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας συναντά την 10η Πανθεσσαλική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, με μια εκδήλωση προβολής καλών πρακτικών με [...]