Ένας χρόνος Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας!

Σύντομη παρουσίαση πρώτου έτους λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας. Music by www.bensound.com .