Δικτύωση με ΕΕΕΕΚ Βόλου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε τη Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας με στελέχη της σχολικής μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βόλου και των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (ΚΕΣΥ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης με φορείς κατά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης σε ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας σε δομές της πόλης του Βόλου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των στελεχών της σχολικής μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βόλου και των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (ΚΕΣΥ) σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, η διερεύνηση πεδίων συνεργασίας με το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. αναφορικά με την προώθηση της απασχόλησης, η διάθεση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Κ.Αλ.Ο., η συζήτηση της προοπτικής σύστασης και λειτουργίας ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης ΑμεΑ.

Η δικτύωση του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βόλου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».