Δικτύωση με τις υποστηρικτικές δομές ΑΡΣΙΣ

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε τη Πέμπτη 04 Ιουνίου 2020 συνάντηση δικτύωσης με στελέχη των υποστηρικτικών δομών ΑΡΣΙΣ Βόλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης με φορείς κατά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης σε ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας σε δομές της πόλης του Βόλου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των στελεχών της ΑΡΣΙΣ σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, η διερεύνηση πεδίων συνεργασίας με το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. αναφορικά με την προώθηση της απασχόλησης σε ειδικές ομάδες, η διάθεση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Κ.Αλ.Ο., η συζήτηση της προοπτικής σύστασης και λειτουργίας ΚΟΙΝΣΕΠ ειδικών ομάδων.

Η δικτύωση του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με την ΑΡΣΙΣ Βόλου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».