θεσμικό και νομικό πλαίσιο Κ.Αλ.Ο.

Ποιοι είναι ο φορείς Κ.Αλ.Ο.;
Ποια είναι η φιλοσοφία τους;
Τι σημαίνει «κοινωνικό αποτύπωμα»;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και οι περιορισμοί φορέων Κ.Αλ.Ο.;
Ποιες είναι οι βασικές νομικές μορφές και ποια τα χαρακτηριστικά τους;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους;
Ποια είναι η διαδικασία ίδρυσης Κοιν.Σ.Επ. / Συνεταιρισμού Εργαζομένων;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία τους;
Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Είσοδος δωρεάν.