«Καλές πρακτικές Κ.Αλ.Ο. στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και Χειροτεχνίας».

ο Σάββατο 5 Οκτωβρίου, στις 09:30 π.μ., το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας συναντά την 10η Πανθεσσαλική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, με μια εκδήλωση προβολής καλών πρακτικών με τίτλο «Καλές πρακτικές Κ.Αλ.Ο. στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και Χειροτεχνίας».
Σκοποί της εκδήλωσης θα είναι η η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους περιορισμούς και την βιωσιμότητα επιχειρηματικών εγχειρημάτων στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η ενημέρωση σχετικά με το νομικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Θα ακολουθήσει συζήτηση και διανομή ενημερωτικού υλικού για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το θεματικό εργαστήριο θα λήξει με την παρουσίαση της λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο Μαγνησίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο της 10ης Πανθεσσαλικής Γιορτής Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, με την πολύτιμη συνδρομή των διοργανωτών της.