Παρέμβαση για την οικονομική υποστήριξη φορέων Κ.Αλ.Ο. εντός της πανδημίας COVID-19

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας απηύθυνε επιστολή προς τους βουλευτές Μαγνησίας επισημαίνοντας το άδικο της μη ένταξης Κοιν.Σ.Επ. και άλλων νομικών μορφών Κ.Αλ.Ο. στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 39162 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ 1457/Β/16-4-2020, Το έως τώρα αποτέλεσμα των ενεργειών του Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ Μαγνησίας σχετικά με τη συμπερίληψη των νομικών μορφών Κ.Αλ.Ο. στα υπoστηρικτικά μέτρα του COVID-19 συνοψίζεται στην δημοσίευση μίας ερώτησης από βουλευτή Μαγνησίας στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, μίας ερώτησης από κοινοβουλευτική ομάδα στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, και τριών αναφορών από βουλευτές Μαγνησίας.