Προσφυγικό: ευκαιρίες μέσα στην Κ.Αλ.Ο.

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας σε συνέργεια με την ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, στις 19:00, θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Προσφυγικό: ευκαιρίες μέσα στην Κ.Αλ.Ο.» με συμμετέχοντες στελέχη και ωφελουμένους των δομών ΑΡΣΙΣ Βόλου (Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Κοινωνικά Διαμερίσματα, Γραφείο Πόλης).
Σκοποί της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση του θεσμικού και νομικού πλαισίου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και των δυνατοτήτων που παρέχει για την κοινωνική επιχειρηματική δραστηριοποίηση ειδικών ομάδων του πληθυσμού όπως οι πρόσφυγες. Θα πραγματοποιηθούν επίσης βιωματικές ασκήσεις επίγνωσης της κοινωνικής επιχειρηματικής ταυτότητας και δημιουργίας εικονικής κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ειδικών ομάδων.
Θα ακολουθήσει συζήτηση και διανομή ενημερωτικού υλικού για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το θεματικό εργαστήριο θα λήξει με την παρουσίαση της λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο Μαγνησίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, Μαυροκορδάτου 169.

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ λειτουργεί στο πλαίσιο επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, Δράση/ έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του ΤΑΜΕ.
Η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».