Πρόσκληση σε άτομα με Asperger και τους γονείς τους

Αγαπητές φίλες/ Αγαπητοί φίλοι, μια μικρή ομάδα γονέων ενήλικων ατόμων με Asperger και ενήλικων ατόμων με οριακή ΝΚ προσπαθεί να «μεγαλώσει» και να «ωριμάσει» με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός φορέα κοινωνικής κ αλληλέγγυας οικονομίας, με συμβουλευτικό ή/και παραγωγικό χαρακτήρα. Στο inbox ή στο τηλέφωνο του Κέντρου Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε για να σας διασυνδέσουμε με αυτήν τη μικρή αλλά πολύτιμη ομάδα.