Συνεργασία Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. και ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 συνάντηση με το διευθυντή και τον προϊστάμενο προγραμματισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ), στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.

Η συνάντηση αποτέλεσε την επίσημη έναρξη της συνέργειας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, με τίτλο «Πεδία συνεργασίας Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ)».

Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγραφή πεδίων συνεργασίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ)  και του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, η ενημέρωση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ σχετικά με τη λειτουργία, τους σκοπούς και το πλαίσιο δράσης του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, ο προγραμματισμός των δράσεων συνεργασίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας και της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διανεμήθηκε ενημερωτικό Τρίπτυχο Φυλλάδιο Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας και η Προωθητική Αφίσα Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ορίστηκαν οι δράσεις:

α) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ: ενημέρωση στελεχών για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, διάθεση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Κ.Αλ.Ο., τοποθέτηση φόρμας ενδιαφερομένων σε εμφανές σημείο για τη συμπλήρωση στοιχείων από ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας που επιθυμούν επαφή με το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας.

β) ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Διερεύνηση αναγκών, καταγραφή και υποστήριξη αιτημάτων των ωφελουμένων στο πεδίο της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας.

γ) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ: Διερεύνηση αναγκών, καταγραφή και υποστήριξη αιτημάτων των μελών στο πεδίο της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας.

Η συνέργεια του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».