Δικτύωση Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο με «Ιππόκαμπο»

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας και  το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Νομού Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ», διοργάνωσαν την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία του Ν. Γάτσου 68 – Ρ. Φερραίου, συνάντηση συνεργασίας των στελεχών του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης κατά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης σε ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σχετικά με την ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της Κ.Αλ.Ο.

Σκοποί της συνάντησης ήταν:

  • Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σχετικά με τη λειτουργία, τους σκοπούς και το πλαίσιο δράσης του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας
  • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
  • Η καταγραφή αναγκών Σωματείου στο θεματικό πλαίσιο της προώθησης της ένταξης των μελών του στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παραδόθηκε ενημερωτικό Τρίπτυχο Φυλλάδιο Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας και η Προωθητική Αφίσα Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας. Ως αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή τη δράση προσδιορίστηκαν: η ευαισθητοποίηση των μελών του Σωματείου και της ευρύτερης κοινωνίας της Μαγνησίας σχετικά με τις εφαρμογές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για την εξυπηρέτηση της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ο προγραμματισμός κοινών δράσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) για την εργασιακή αποκατάσταση ατόμων με κινητική αναπηρία.

Link αποδελτίωσης
https://volos.ert.gr/blog/2019/06/25/synergasia-kentroy-stirixis-k-al-o-kai-ippokampoy/