Δικτύωση με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αλοννήσου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 συνάντηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών του Δήμου Αλοννήσου, στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων δικτύωσης με φορείς κατά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας στο Δήμο Αλοννήσου και λειτούργησε ως προκαταρκτική διεργασία της συνέργειας με το με τίτλο «Ευαισθητοποίηση Δήμου Αλοννήσου σχετικά με την Κ.Αλ.Ο.».

Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγραφή εν δυνάμει πεδίων συνεργασίας του Δήμου Αλοννήσου και του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, η ενημέρωση του Δήμου Αλοννήσου σχετικά με τη λειτουργία, τους σκοπούς και το πλαίσιο δράσης του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, ο προγραμματισμός των δράσεων συνεργασίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας και του Δήμου Αλοννήσου, με πιθανή επίσημη έναρξη της συνέργειας τον Απρίλιο 2020, ο προγραμματισμός εκδήλωσης προβολής καλών πρακτικών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον τομέα του τουρισμού με πιθανή ημερομηνία τον Ιούνιο 2020.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διανεμήθηκε ενημερωτικό Τρίπτυχο Φυλλάδιο του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας και η Προωθητική Αφίσα του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας. Ως αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή τη δράση προσδιορίστηκαν: η ανταλλαγή πληροφοριών, η σύναψη συνεργασίας, η καταγραφή αναγκών και ο προγραμματισμός κοινών δράσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων και ιδιαίτερα στο Δήμο Αλοννήσου.

Η δικτύωση του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με το Δήμο Αλοννήσου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».