Φορείς ΚΑλΟ και ζητήματα λογιστικής διαχείρισης

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με τη συνδρομή  του Συλλόγου  Φοροτεχνικών Ελεύθερων  Επαγγελματιών  Μαγνησίας  διοργανώνει την  Τετάρτη 2 Οκτωβρίου  στις 18.00 θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και ζητήματα λογιστικής διαχείρισης».

Οι φορείς Κ.Αλ.Ο. είναι νομικά πρόσωπα των οποίων η λογιστική διαχείριση έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Τα μέλη του Σ.Φ.Ε.Ε.Μ. θα πληροφορηθούν για το νομικό πλαίσιο της Κ.Αλ.Ο., θα ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και θα ευαισθητοποιηθούν ως προς την εξυπηρέτηση δυνητικών πελατών τους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Κ.Αλ.Ο.
Θα ακολουθήσει συζήτηση, παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων και διανομή ενημερωτικού υλικού για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Το θεματικό εργαστήριο θα λήξει με την παρουσίαση της λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο Μαγνησίας. 2421300003, [email protected]