20 μήνες Κέντρα Στήριξης Κ.Αλ.Ο.

Με μια κοινή προσπάθεια καταγραφής, μέσα από διαδικασίες διαρκούς συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, με καταμερισμό εργασιών αλλά και ομαδική εποπτεία, τα Κέντρα Στήριξης Κ.Αλ.Ο. μπορούν να παρουσιάσουν αποτελέσματα της εικοσάμηνης λειτουργίας τους, εν μέσω και κόντρα στους περιοριστικούς όρους που έθεσε η πανδημία covid-19 και η έλλειψη υποστηρικτικών μέτρων για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στη χώρα μας.

Αφήνουμε την εικόνα να μιλήσει!