Δικτύωση Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. και Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 συνάντηση με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βόλου, στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της [...]