Πλατφόρμα δικτύωσης Φορέων Κ.Αλ.Ο.

Το Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ Μαγνησίας στην επίσημη ιστοσελίδα δικτύωσης φορέων Κ.Αλ.Ο. του Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων https://foreis-kalo.gr/?q=profile-kalo_center/634