Ένας χρόνος Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας!

Σύντομη παρουσίαση πρώτου έτους λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας. Music by www.bensound.com .

Προσφυγικό: ευκαιρίες μέσα στην Κ.Αλ.Ο.

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας σε συνέργεια με την ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, στις 19:00, θεματικό εργαστήριο με τίτλο [...]

Δικτύωση με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 συνάντηση δικτύωσης με στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Νοτίου [...]