Κ.Αλ.Ο.: Τουρισμός υπαίθρου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας σε συνέργεια με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου διοργανώνει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 online εκδήλωση με τίτλο «Κ.Αλ.Ο.: Τουρισμός υπαίθρου«. Η [...]

Επαγγελματική ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της Κ.Αλ.Ο.

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας διοργανώνει την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 online εκδήλωση με τίτλο «Επαγγελματική ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της Κ.Αλ.Ο.«. Η εκδήλωση [...]