20 μήνες Κέντρα Στήριξης Κ.Αλ.Ο.

Με μια κοινή προσπάθεια καταγραφής, μέσα από διαδικασίες διαρκούς συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, με καταμερισμό εργασιών αλλά και ομαδική εποπτεία, τα Κέντρα Στήριξης Κ.Αλ.Ο. μπορούν να [...]