Δικτύωση με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου

Το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 συνάντηση δικτύωσης με στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Νοτίου Πηλίου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης με φορείς κατά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης σε ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας σε δομές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Αποτελεί την πρώτη δράση του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας, η διερεύνηση πεδίων συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας με το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. αναφορικά με την προώθηση της απασχόλησης, η διάθεση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την Κ.Αλ.Ο., η συμφωνία για την τοποθέτηση φόρμας ενδιαφερομένων σε εμφανές σημείο για τη συμπλήρωση στοιχείων από ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας που επιθυμούν επαφή με το Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας.

Η δικτύωση του Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Μαγνησίας με το Δήμο Νοτίου Πηλίου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.ΑΛ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020».